Childhoods projekt

 • Ekupholeni: Gender Violence Program | Sydafrika
  Ekupholeni Gender Violence Program stödjer årligen 450 barn som har blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Läs mer
 • Mamelani: ProSeed | Sydafrika
  ProSeed, som drivs av Childhoods samarbetspartner Mamelani, är ett eftervårdsprogram för pojkar och unga män som tidigare levt på gatan. Läs mer
 • Women and Men against Child Abuse | Sydafrika
  Kidz Clinic in Boksburg är en barnvänlig anläggning som tillhandahåller gratis tjänster för barn som blivit utsatta för sexuella, fysiska eller emotionella övergrepp. Läs mer
 • Ububele: Mother-Infant Home visiting project | Sydafrika
  Ububele Mother-Infant Home visiting project syftar till att förbättra utvecklingsmöjligheterna för de barn som deltar i projektet. Läs mer
 • James House: Boy's Best | Sydafrika
  Childhoods partnerorganisation James House i Kapstaden har utvecklat ett program för destruktiva pojkar vilka riskerar att omhändertas och placeras på institution. Programmet heter Boy’s Best och har visat sig vara mycket framgångsrikt. Läs mer
 • Etafeni: Children´s Safety Project | Sydafrika
  Etafeni Children's Safety Project är ett projekt som ger stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp i området Nyanga. Läs mer
 • Philisa Abafazi Bethu | Sydafrika
  Klubb för tjejer i Lavender Hill. Philisa Abafazi Bethu erbjuder en trygg tillflyktsort och stöd till flickor i åldrarna 10-16 år. Läs mer
 • Waves for change | Sydafrika
  Barn som växer upp i utsatta områden i Kapstaden och bevittnar och upplever våld och övergrepp kan vara med i programmet Waves for Change. Läs mer
 • One Sky: Child protection and family support | Thailand
  Psykosocialt stöd till både barn och föräldrar, yrkesutbildning för föräldrar och ungdomar samt akuthjälp till barn som blivit utsatta för övergrepp. Läs mer
 • Friends International: Family reintegration and support | Kambodja
  Målet med projektet är att bidra till att de mest utsatta familjerna blir bättre på att ta hand om sina barn och tillgodose deras rättigheter. Läs mer
 • M’Lop Tapang: A Better Future for Street Children | Kambodja
  Barn som lever på gatan i Sihanoukville ska känna till sina rättigheter och vilken tillgång de har till stöd och utbildning. Läs mer
 • Komar Rikreay Association: Vulnerable and trafficked children | Kambodja
  Projektet arbetar med att rädda, skydda och erbjuda utvecklingsmöjligheter för gatubarn och barn som utsatts för trafficking. Läs mer
 • First Step: Sexual abuse services in Siem Reap | Kambodja
  Projektet Sexual abuse services in Siem Reap ger stöd till barn utsatta för sexuella övergrepp med ett särskilt fokus på pojkar och unga män. Läs mer
 • Angkor Hospital for Children: Socialarbetarenhet | Kambodja
  Till Angkor Hospital for Children har Childhood hjälpt till att implementera en socialarbetarenhet. Det är den första i sitt slag i Kambodja. Läs mer
 • This Life Cambodia: Safe Transition out of Institutional Care | Kambodja
  Projektet syftar till att barn i så stor utsträckning som möjligt ska få växa upp i sina familjer eller familjeliknande miljöer. Läs mer
 • Voice of Children: Protecting Nepali street children | Nepal
  Voice of Children arbetar med gatubarn i Nepal och ger stöd till familjer i riskzonen. Läs mer
 • Welcome to my yard | Nepal
  Organisationen Welcome to my gard arbetar bland annat med öka tillgången till utbildning för barn som bor och lever på gatan. Läs mer
 • Asha Nepal: Developing individual’s acceptance | Nepal
  Asha Nepal jobbar med kvinnor som varit utsatta för trafficking och deras barn i Katmandu. Läs mer
 • Shakti Milan: Stöd till barn med hiv/aids | Nepal
  Shakti Milan Samaj är en liten organisation som jobbar för att alla som påverkas eller smittas av hiv/aids ska kunna leva ett värdigt och innehållsrikt liv. Läs mer
 • Maple Women's Psychological Counseling Center: förebygger sexuellt utnyttjande av barn | Kina
  Projektet har som mål att förebygga sexuellt utnyttjande av barn genom ett preventionsprogram. Läs mer
 • Hua Dan: Drama och teater | Kina
  Hua Dan anordnar drama- och teaterworkshops för barn till migrantarbetare i Pekings utkanter. Läs mer
 • BCLARC: Violation by guardians against child rights | Kina
  Beijing Children’s Legal Aid and Research Center (BCLARC) erbjuder gratis juridisk rådgivning till barn i hela Kina. Läs mer
 • Barnrättsbyrån | Sverige
  Barnrättsbyrån är en verksamhet för alla barn som inte fått sina rättigheter tillgodosedda, oavsett vad deras problem består i. Läs mer
 • Maskrosbarn: sommarläger | Sverige
  Sommarläger för barn och ungdomar med föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Läs mer
 • Skåne Stadsmission: Unga Forum | Sverige
  Childhood finansierar en jurist på heltid och en socialarbetare på deltid, på Skåne Stadsmissions Unga Forum - ett stödcenter i Malmö som vänder sig till stadens socialt allra mest utsatta barn och unga, till exempel ensamkommande barn på flykt. Läs mer
 • To be a dad | Polen
  Genom pappagrupper och seminarier i föräldraskap ges pappor stöd till att bli mer engagerade i barnuppfostran fri från våld. Läs mer
 • Empowering Children Foundation: Child Representation | Polen
  Målet med projektet är att representera det som är i barnens bästa intresse under rättegångar. Läs mer
 • Participation of unaccompanied minor refugees | Tyskland
  Projektet syftar till att förbättra levnadsvillkoren för ensamkommande flyktingbarn Läs mer
 • Marta: Zero Tolerance for Abuse of Children | Lettland
  Projektets mål är att skapa en modell av samordnat stöd från socialarbetare, psykologer och jurister till barn som utsatts för sexuella övergrepp. Läs mer
 • Centre for Education Initiatives: Roma Children in School | Lettland
  Målet med projektet är att ge romska barn i Jelgava i Lettland samma möjligheter som andra barn att få en utbildning, och samtidigt involvera deras föräldrar. Läs mer
 • Centre for Education Initiatives: Roma Baby School | Lettland
  Ett projekt som syftar till att romska barn ska få samma möjligheter som andra barn att få en utbildning. Läs mer
 • Combating Child Abuse in St. Petersburg | Ryssland
  Läs mer
 • Förebygga våld och övergrepp mot barn på barnhem | Ryssland
  Läs mer
 • Utveckling av en modell för akuta jourfosterplaceringar av barn | Ryssland
  Läs mer
 • Advance: Supporting At-Risk Children | Ukraina
  Målet med projektet är att att hjälpa barn från dysfunktionella familjer att förbättra sin skolgång och sitt psykiska och fysiska välbefinnande. Läs mer
 • The Way Home: Centre of Early Development | Ukraina
  Fritidaktiviteter och undervisning för barn från familjer i riskzonen. Läs mer
 • Advance: Integrated School in Yanoshi | Ukraina
  Projektet ger romska elever i en skola i Yanoshi samma möjligheter som andra elever att förbättra sin skolgång och sina skolprestationer. Läs mer
 • Blaho: Roma Early Child Development | Ukraina
  Projektet ger barn från en romsk bosättning möjligheten att gå i en kostnadsfri förskola. Läs mer
 • The Way home: Centre for children of conflict Odessa | Ukraina
  The Way Home ger stöd till barn och familjer på flykt stöd. Bland annat finns ett centrum för socialt och psykologiskt stöd. Läs mer
 • Alternative Family-Based Care in Moldova | Moldavien
  Projektets mål är att säkerställa att barn i utsatta situationer får sina rättigheter till utbildning och sjukvård tillgodosedda. Läs mer
 • Barnahus i Vitryssland | Vitryssland
  Projektet Barnahus in Belarus baseras på den så kallade Barnahusmodellen där barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp får stöd, skydd och behandling på ett och samma ställe. Läs mer
 • Quality child care in alternative settings | Litauen
  Ziburio Fondas är en organisation som arbetar med barn som riskerar att bli placerade på institution och barn som redan bor på institution och som behöver intensiv och personligt anpassad vård i en familjemiljö. Läs mer
 • Development of ARC | USA
  Childhood stödjer utvecklingen av ARC (Advocacy, Relationship, Coordination). Läs mer
 • Curriculum development | USA
  Högskolestudenter undervisar elever vid kommunala high schools. Läs mer
 • Residential Maternity Program | USA
  Organisationen ger direkt hjälp till barn i utsatta situationer. Läs mer
 • GOLD | USA
  Kristi Houses program bygger på Barnahusmodellen och stödjer årligen över 800 barn som utsatts för sexuella övergrepp. Läs mer
 • Commercially Sexually Exploited Youth Program | USA
  The Bridge arbetar med ungdomar och familjer i tvillingstäderna i Minneapolis / St. Paul. Läs mer
 • S.I.S.T.E.R.S. | USA
  Stöd till hemlösa barn och ungdomar i Twin Cities. Läs mer
 • Chances for Children in Highbridge and Riverdale | USA
  Psykologiskt stöd och hjälp till unga föräldrar och barn 0-5 år. Läs mer
 • Bounce! | USA
  Stöd till barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Läs mer
 • Inwood House | USA
  Inwood House tillhandahåller tjänster för tonårsföräldrar och ungdomar i New York inom områden som ungdomarna och deras barn behöver särskilt stöd med. Läs mer
 • Creative Arts Therapy Program | USA
  Northside Center for Child Development är en väletablerad organisation som arbetar med barn och familjer i Harlem, New York. Läs mer
 • Program in NYC schools | USA
  Högskolestudenter undervisar elever vid kommunala high schools. Läs mer
 • Comprehensive support around parenting teens | USA
  Målet med programmet är att ge heltäckande stöd till unga föräldrar. Läs mer
 • On the right track program | Brasilien
  Projektet startades med syfte att mobilisera myndigheter, näringslivet och ideella organisationer att arbeta mer effektivt med barn och ungdomar som blir sexuellt utnyttjande längs brasilianska vägar. Läs mer
 • Big Constructions and Commercial Sexual Exploitation Program | Brasilien
  Målet med programmet är att bekämpa sexuell exploatering av barn och ungdomar på och runt byggarbetsplatser runt om i Brasilien. Läs mer
 • Tourism Program | Brasilien
  Programmet syftar till att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn och ungdomar inom turismsektorn. Läs mer
 • Communication program | Brasilien
  Programmet fokuserar på att mobilisera, informera och utbilda samhället om sexuellt våld mot barn och ungdomar. Läs mer
 • Support to community-based organizations | Brasilien
  Childhood Brasil erbjuder finansiellt stöd till organisationer i Brasilien som arbetar mot sexuella övergrepp och exploatering. Läs mer
 • Network for Protection Program | Brasilien
  Program för att kvalificera yrkesverksamma att integrera och effektivt skydda och hjälpa barn och ungdomar i situationer då de utsätts för sexuellt våld. Läs mer
 • Online Surfing | Brasilien
  Projektet syftar till att skydda barn och unga online. Läs mer
 • World Cup 2014, Olympic Games 2016 | Brasilien
  Projektet bidrar till diskussionen kring hur VM 2014 kan bidra till att barn får en barndom fri från sexuell exploatering Läs mer