Vad vi gör

På World Childhood Foundation arbetar vi för att förhindra att barn utsätts för övergrepp eller exploatering. Vi stödjer cirka 100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets vård, gatubarn och familjer i riskzonen.

Barn som bor och arbetar på gatan, barn som av olika skäl inte kan bo med sina föräldrar och barn som växer upp i familjer med ekonomiska och psykosociala problem som missbruk och arbetslöshet löper större risk att utsättas för våld och övergrepp, både av närstående och av andra. Vårt mål är att inga barn ska behöva utsättas för någon typ av övergrepp och därför stödjer vi projekt som fokuserar på just de här barnen.


map

 

Vi stödjer projekt i 16 länder

Vi har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA men har ingen egen personal i fält. Istället stödjer vi projekt som lokala organisationer genomför eftersom dessa organisationer finns kvar på lång sikt och oftast har bäst förståelse för de problem som finns i regionen. Det finns många mindre organisationer som brinner för det de arbetar med men som saknar resurser. Då kan Childhoods stöd vara viktigt.

Vi stödjer projekt i:
Brasilien, Kambodja, Kina, Lettland, Litauen, Moldavien, Nepal, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, Tyskland, Ukraina, USA, Vitryssland

Läs om våra projekt