Om oss

Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia och arbetar för allas rätt till en barndom.

På World Childhood Foundation arbetar vi för att förhindra att barn utsätts för övergrepp eller exploatering. Därför stödjer vi cirka 100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets vård, gatubarn och familjer i riskzonen.

Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Vårt mål är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom.

Vi har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA men har ingen egen personal i fält. Istället stödjer vi projekt som lokala organisationer genomför eftersom dessa organisationer finns kvar på lång sikt och oftast har bäst förståelse för de problem som finns i regionen.

Vad vi gör

Vi arbetar för att förhindra att barn utsätts för övergrepp eller exploatering och därför stödjer vi projekt som arbetar med barn som har det svårt. Vi kämpar för att alla barn ska få en trygg och kärleksfull barndom. Läs mer

Så arbetar vi

Vi stödjer runt 100 projekt som drivs av lokala organisationer i 16 länder. Vi stödjer projekten finansiellt men också genom strategiskt stöd, kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter. 
Läs mer

Så gör vårt arbete skillnad

Childhoods stöd bidrar bland annat till:
 • att fler barn får bo kvar hos sina föräldrar.
 • att barn som redan är placerade på institution placeras i en familj eller familjelik miljö istället.
 • att förhindra att barn utsätts för övergrepp.
 • att förhindra att barn bor på gatan och istället kan bo kvar med sin familj eller närstående.
 • att återintegrera barn som levt på gatan i samhället och med sin familj.
 • att ge behandling och stöd till barn som blivit utsatta för övergrepp.
 • utveckling av nya metoder och spridning av kunskap och metoder till andra organisationer för att på så vis nå ut och hjälpa så många barn som möjligt. 
Ta del av berättelser från våra projekt och läs mer om hur Childhoods arbete gör skillnad.
Läs mer

Korta fakta om Childhood

 • Childhood är en stiftelse som grundades 1999 av H.M. Drottning Silvia.
 • Childhoods arbete utgår från barnkonventionen och är religiöst och politiskt oberoende.
 • Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.
 • Childhood ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.
 • Childhood har nio anställda på kontoret i Stockholm.