16-05-30 - Stöd och hopp till barn som utsatts för våld

I våldets skugga ger Childhoods partnerorganisationer Etafeni och Ekupholeni stöd och hopp.

I Sydafrika är omfattningen av sexuella övergrepp bland de högsta i världen. Här samarbetar Childhood med flera olika organisationer. Arbetet består både av stöd till barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp och viktiga förebyggande insatser.

Etafeni arbetar med kvinnor och barn
Våldet härskar i Nyanga, en av de äldsta kåkstäderna i Kapstaden, Sydafrika. Nyanga är extremt fattigt, arbetslösheten är hög, antalet hiv-smittade likaså. Nyanga innehar också tvivelaktiga rekordet över flest mord per år. Childhoods partnerorganisation Etafeni, som arbetar med barn och kvinnor utsatta för våld och hot, behövs mer än någonsin.

När Etafeni fick sitt första bidrag från Childhood år 2012 hade de nyss anställt en socialarbetare som ensam skulle ge stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp, övergivna barn och familjer som hade det svårt.

– Childhoods stöd har gjort det möjligt för Etafeni att bygga upp en socialarbetarenhet med fyra anställda som arbetar direkt med de mest utsatta barnen och familjerna i Nyanga, berättar Britta Holmberg, programchef på Childhood. Hon fortsätter:

– Det handlar både om terapi till barn som utsatts för övergrepp, stöd till föräldrarna så att de kan skydda och stötta sina barn på ett bättre sätt och med uppsökande arbete mot barn som lever i otrygga miljöer.

Eftersom Etafeni är den enda organisation som ger stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp i Nyanga utgör den en oas i det våldsamma och farliga området.

Långsiktigt stöd till barn utsatta för våldtäkt
En annan organisation som Childhood samarbetar med i Sydafrika är Ekupholeni. De arbetar med barn som har blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Projektet erbjuder stöd i form av rådgivning, individuell terapi och gruppterapi, stödgrupper för föräldrar till unga personer som utsatts för våldtäkt samt lägerverksamhet. Därutöver tillkommer stöd till hiv-positiva och förebyggande arbete i skolor. Hösten 2015 kunde de öppna en de dygnet-runt mottagning för våldtagna.

– Tidigare, när de kunde erbjuda rådgivning enbart på dagtid, kom ett trettiotal barn och kvinnor som utsatts för våldtäkt till dem akut per månad. Nu får upp till 100 personer i månaden stöd från Ekupholeni direkt, när de anmält till polis eller sökt sig till sjukhus för undersökning och hiv-profylax, berättar Britta Holmberg.

I området Katorus där Ekupholeni arbetar är ofattbart våldsamt. Många av dess invånare är traumatiserade på grund av den våldsamma miljön.

Det senaste året har området och Ekupholeni skakats av att ovanligt många väldigt små barn blivit svårt skadade på grund av sexuella övergrepp. Om förövaren är en familjemedlem omhändertas förstås barnet. I de familjer där barnet bor kvar arbetar Ekupholeni med att hjälpa föräldrarna bearbeta det som hänt, förbereda dem för domstol och se till att barnet är skyddat i framtiden.

Text: Catrin Rising/Britta Holmberg
Bild: Etafeni