16-05-16 - Tryggare tillvaro för barn som lever på gatan i Kambodja

Barn som bor på gatan är en av de grupper som löper störst risk att utsättas för våld, sexuella övergrepp och exploatering. Childhoods partnerorganisation Mith Samlanh i Kambodja söker upp barn i Phnom Penh som lever och arbetar på gatan för att få dem att komma bort från den skadliga och ofta farliga miljön.

Många barn som lever på gatan har tappat förtroendet för vuxenvärlden. I projekten som arbetar med barn som lever på gatan läggs därför stor vikt vid att skapa förtroende. Viktigt är att stärka den självständighet som barnen har byggt upp under tiden på gatan istället för att göra dem beroende av hjälp. Det innebär till exempel att projekten framförallt fokuserar på att långsiktigt bygga upp en tryggare tillvaro bortom livet på gatan, snarare än att dela ut mat och förse barnen med tillfälliga sovplatser, något som i värsta fall riskerar att leda till att barnen att stannar ännu längre på gatan.

I arbetet med barn som lever på gatan handlar mycket initialt om uppsökande arbete, för att få kontakt med barnen och försöka motivera dem att vilja ta emot hjälp.

Så jobbar till exempel vår partnerorganisation Mith Samlanh i Phnom Penh i Kambodja. De når runt 1 800 gatubarn varje år med uppsökande verksamhet. Deras fältarbetare söker regelbundet upp de områden i staden där barn och familjer som bor på gatan håller till. De kommer tillbaka till samma plats flera gånger i veckan och lägger ut presenningar på marken för att kunna samla barn och ungdomar. Små grupper bildas snabbt. Till de minsta barnen plockar Mith Samlanh fram böcker och leksaker. På en annan presenning samlas tonåringarna som får diskutera sex- och samlevnad, relationer eller något annat som känns viktigt för dem. De unga mammorna får råd om amning och hur de kan hålla sina spädbarn friska. Lite vid sidan om sätter sig en sjuksköterska och till henne kommer de barn som behöver plåstra om sår, få värktabletter eller avlusas.

mithsamlanh

När Mith Samlanh på det här sättet byggt upp ett förtroende erbjuds barnen att komma till drop-in-centret, där de exempelvis får äta ett mål mat, tvätta sig och får prata med en vuxen om skälen till att de hamnat på gatan och om det finns några anhöriga som de skulle kunna återknyta kontakten med. Nästa steg kan vara att ta igen förlorad skolgång för att kunna komma tillbaka till skolan. Det finns ett program för barnen med hjälpklasser några timmar om dagen. Efter en tid kan barnen integreras i vanliga skolan igen. De äldre barnen kan få hjälp med en yrkesutbildning, till exempel inom restaurang eller som motorcykelmekaniker.

En viktig del i arbetet är att spåra barnens familjer, eller andra anhöriga som kan ta hand om dem med stöd från Mith Samlanh. Ju längre barnen har bott på gatan ju svårare är det för dem att flytta tillbaka till sina familjer, men de allra flesta har någon som de kan återknyta kontakten med. Just därför är det så viktigt med det uppsökande arbetet där nya barn som hamnat på gatan snabbt kan identifieras och få hjälp att komma bort från en miljö som är skadlig för dem både på kort och lång sikt.

Många gånger arbetar Mith Samlanh med hela familjer som bor på gatan eller i slumområden där barnen tvingas tigga eller samla sopor för att hjälpa till att försörja familjen. Hjälpen kan bestå i att stötta de vuxna att hitta ett arbete, starta en egen liten affärsverksamhet och komma ur missbruk och inte minst att få familjerna att inse att även om barnen på kort sikt kan få in en stor del av familjens inkomst genom att tigga på turiststråken, så är det viktigare att de går ut skolan för att kunna få jobb och försörja sig och sin familj när de växer upp.

Foto: Joel Borgström
Text: Catrin Rising