17-03-20 - ”Orphanages are tearing families apart”

Alla barn har inte trygga och kärleksfulla familjer. Hur ska man göra för dem där alternativet är att bo på gatan eller med en våldsam förälder?

Det finns förstås tillfällen då barn behöver omhändertas och placeras på ett boende. Och hur vet man i så fall om det är ett bra hem och inte ett av dem som utnyttjar barnen? Ja, det finns en mängd frågor man kan ställa för att ta reda på det, bland annat dessa:


·       Har andra sätt att stödja barnet och familjer prövats innan barnet placerats på barnhemmet? Fattigdom och brist på utbildning är inte ett tillräckligt skäl för att omhänderta ett barn – det säger både FN:s riktlinjer och Kambodjas nationella policy för vård av barn.

·        Har de en plan för varje barn som placeras för att arbeta för att de så småningom kan flytta tillbaka till sin familj eller sin by?

·        Arbetar de för att barnen ska kunna behålla kontakt med sina släktingar och vänner?

·        Har de rutiner på plats som hindrar besök från grupper av turister eller korttidsvolontärer som bara har som syfte att ”med egna ögon se hur det har det” och ”göra skillnad genom att skänka en gåva till barnen”?

·        Finns det tillsyn på barnen nattetid så inte äldre barn kan förgripa sig på de yngre?

·        Har de utbildad personal som talar barnens språk och känner till deras kultur och stannar under en längre tid så barnen har trygga vuxna att knyta an till?

·        Är de registrerade och kontrollerade av myndigheter?

·        Har de transparent ekonomisk redovisning?  

·        Skyddar de barnen från integritetskränkande publicering på internet?

·       Samarbetar de med andra och låter barnen vara en del av det omgivande samhället som de senare ska bli en del av?


Under de 20 år som jag på olika sätt har arbetat med barnhemsproblematiken har jag ännu aldrig stött på ett traditionellt barnhem som kan svara ja på alla dessa frågor. Däremot finns det andra typer av organisationer som har tillfälliga boenden som gör allt detta. Men då är det inte längre barnhem utan tex. behandlingshem, akutboenden, gruppboenden eller center för stöd till familjer. Och ja, de behövs! Så tänk efter, läs på och var medveten om att dina val får långsiktiga konsekvenser för barnen. Stöd till familjer gör att fler barn kan växa upp med sina föräldrar. Stöd till barnhem kan leda till att barn i onödan får växa upp utan sina familjer. ”Orphanages are tearing families apart” säger Sebastien från Friends International. Jag kan inget annat än att hålla med.