17-03-17 - "Om flickor 'smutsas ner' har de förlorat sitt värde för evigt"

”Flickor är som ett vitt tygstycke och pojkar är rent guld”. Med det menas att om flickor ”smutsas ner” har de förlorat sitt värde för evigt. Pojkar däremot påverkas inte alls av det som de utsätts för. Och i de här kulturella föreställningarna om pojkar och flickor finns en av nycklarna till varför ett land som Kambodja är så attraktivt för barnsexförövare.


Det är Chamreun, chef för vår samarbetspartner First Step som berättar om det kambodjanska talesättet. Med det menas att om flickor ”smutsas ner” har de förlorat sitt värde för evigt. Pojkar däremot påverkas inte alls av det som de utsätts för. Och i de här kulturella föreställningarna om pojkar och flickor finns en av nycklarna till varför ett land som Kambodja är så attraktivt för barnsexförövare. För flickor innebär det att många gör allt för att undvika att omgivningen får reda på vad som hänt. För pojkar är utmaningarna helt andra. Fortfarande lever många i föreställningen att pojkar inte kan bli offer. När First Step som den första organisationen i landet började prata om detta skrattade de flesta bara. Och fortfarande har många väldigt svårt att ta det till sig.


Det finns så många föreställningar och missuppfattningar som nästan gör det omöjligt för pojkar som utsatts för övergrepp att berätta och tystnaden är som vi vet förövarens bästa vän. Pojkar uppfostras till att vara starka. Barn ska inte prata om sådant som har med sex att göra. Barn ska lyda vuxna och inte säga emot. Om du blivit utsatt som pojke blir du nog homosexuell, om du inte redan var det. Allt detta gör det oändligt mycket svårare att nå pojkarna.  Det tar lång tid att bygga förtroende så de vågar berätta. Skammen för de pojkar som trots allt utsatts och som mår dåligt över det är så enormt stor. Och Chamreun berättar att skulden ofta läggs på offret, även av hans egen familj. Många hånas öppet av omgivningen. Det är en lång väg kvar att gå men First Step har sedan länge brutit barriären. Med Childhoods stöd har de etablerat sig i Siem Reap och bygger långsamt ett allt större nätverk av samarbetspartners som förstår och agerar när barn utsätts för övergrepp. Vare sig det är pojkar eller flickor.