Företagssamarbeten

Childhoods arbete för utsatta barn finansieras till stor del av företag. Tillsammans med ett antal partners som delar våra värderingar arbetar vi för att nå långsiktiga resultat och öka engagemanget för de frågor Childhood arbetar med.

I samarbete med våra partners genomför vi både företagsspecifika och gemensamma marknadsförings- och insamlingsaktiviteter, till exempel Childhood-dagen på Gröna Lund i Stockholm och försäljning av produkter till förmån för Childhood. 

Så kan ditt företag bidra

Vill ni vara med och bidra till att förbättra villkoren för barn som lever i utsatta situationer och ge dem möjlighet till en trygg och kärleksfull barndom? Vi välkomnar nya samarbeten med företag som delar vår värdegrund och vision! Läs mer om hur det fungerar här: Så kan ditt företag bidra.

Major Partners

Partners

Aktiva co-founders

Eventpartners

Pro bono-partners

Företagsvänner 2017