Familjer i riskzonen

Målet med Childhoods arbete för familjer i riskzonen är att förhindra barn utsätts för våld och övergrepp, att de hamnar på gatan eller separeras från sina föräldrar och placeras i samhällets vård.

Vad innebär familjer i riskzonen?

När vi talar om familjer i riskzonen syftar vi på familjer där barnen riskerar att utsättas för våld och övergrepp. Familjer kan befinna sig i riskzonen av olika skäl. Arbetslöshet, missbruk, våld och mental ohälsa utgör stora riskfaktorer som kan innebära att barn far illa. Childhoods stöd går framför allt till projekt där man arbetar med föräldrar, bland annat väldigt unga mammor och pappor som behöver stöd för att klara föräldrarollen.

Vad gör Childhood?

Childhoods stöd till familjer i riskzonen går bland annat till hembesöksprogram för att stödja blivande och nyblivna föräldrar, både praktiskt och känslomässigt och därigenom göra det möjligt för dem att knyta an till sitt barn och ge det en trygg uppväxt.

Vi stödjer även projekt som fokuserar på att involvera fler pappor i sina små barns liv samt föräldrautbildningar och föräldragrupper där föräldrar kan få konkreta råd och tips i sitt föräldraskap och få stöd av andra föräldrar

Childhood stödjer också projekt som tidigt identifierar gravida mödrar som har sociala problem eller en oönskad graviditet. Det gör det möjligt att tidigt sätta in insatser för att förebygga att barnet överges eller vanvårdas.

Vad är målet med Childhoods arbete för familjer i riskzonen?

Målet med Childhoods arbete för familjer i riskzonen är att förhindra barn utsätts för våld och övergrepp, att de hamnar på gatan eller separeras från sina föräldrar och placeras i samhällets vård. Varje barn har rätt att växa upp med sina föräldrar. Om det inte är möjligt med hänsyn till barnets bästa har barnet rätt att få leva i en så familjelik miljö som möjligt. Det är oftast i familjen som barnet har bäst möjlighet att utvecklas hälsosamt och till sin fulla potential. Barn som separerats från sina föräldrar utsätts däremot oftare för våld, exploatering och vanvård. Därför är det oerhört viktigt att stödja familjer som av olika skäl befinner sig i utsatthet.

Så har Childhoods stöd hjälpt familjer i riskzonen

 Busisiwe och tvillingarna, Sydafrika

Fem föräldrar berättar

"Jag känner mig lycklig nu"