Ekonomi och kontroll

Childhood har 90-konto och granskas regelbundet för att pengarna ska användas på rätt sätt. Vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt.

Childhoods verksamhet finansieras till största delen av företag. Genom fleråriga partneravtal har vi skapat långvariga samarbeten med ledande företag. Tillsammans genomför vi olika marknadsförings- och insamlingsaktiviteter. När Childhood grundades av Drottning Silvia år 1999 bidrog 14 familjestiftelser, privatpersoner och företag – så kallade co-founders – med ett grundkapital. Avkastningen från det kapitalet täcker stora delar av våra administrativa kostnader vilket gör att merparten av donationerna går till projektverksamheten.

Svensk Insamlingskontroll granskar vår verksamhet
Childhood är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll har som krav att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll granskar vår verksamhet och kontrollerar att vi använder pengarna vi samlar in på rätt sätt.

Childhood medlem i FRII
Childhood är en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling. 

Effektrapport 2015-2016

Effektrapport 2014-2015

Kodrapport 2013-2014

Effektrapport 2013-2014

Organisation och ledning
World Childhood Foundation är en stiftelse. Generalsekreterare är Paula Guillet de Monthoux. Paula Guillet de Monthoux började arbeta för Childhood i oktober 2015 och har sedan tidigare flerårig erfarenhet från arbete med utvecklingsbistånd, hållbarhet och migrationsfrågor. 

I ledningsgruppen ingår utöver generalsekreteraren även Britta Holmberg, som är projektchef och biträdande generalsekreterare, samt Ellika Mårtensson, marknadsansvarig. Britta Holmberg har närmare 20 års erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete med särskilt fokus på stöd till barn och familjer i utsatta situationer, bland annat på Sida och Stockholms universitet. Hon har en kandidatexamen i slaviska språk och en masterutbildning i Barns bästa och Mänskliga rättigheter. Ellika Mårtensson har en fil. kand. från Göteborgs Universitet och har tidigare bland annat varit personalchef på Atlas Copco. Ellika Mårtensson har arbetat som marknadsansvarig på Childhood sedan 2004.

Lön för generalsekreteraren
Childhoods generalsekreterare har ett individuellt anställningsavtal där lönen uppgår till 85 000 kronor per månad. Läs mer om anställningsvillkor här.

Årsredovisningar
Childhoods årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och FRIIs (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) styrande riktlinjer för årsredovisning. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. För mer information om projektverksamheten, se verksamhetsberättelsen.

Årsredovisning 2014-2015 inklusive revisionsberättelse

Årsredovisning 2012/2013
Revisionsberättelse 2012/2013

Årsredovisning 2011/2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelser
Medan årsredovisningen är ett officiellt dokument som måste följa vissa regler är verksamhetsberättelsen en friare redogörelse för Childhoods arbete. Här finns utförligare information om verksamheten i projekten.

Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2011/2012

Policydokument
Här hittar du Childhoods policydokument.