Co-founders

När Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia bidrog 14 stiftelser, privatpersoner och företag, så kallade Co-founders, med ett grundkapital på en miljon USD var. Deras investeringar har givit Childhood en stabil ekonomisk grund att stå på. Genom sitt kontinuerliga engagemang i Childhood får Co-founders och deras anställda möjlighet att ta ett större socialt ansvar.

Childhoods 14 Co-founders är:

ABB
Axel Johnson Gruppen
Charles B. Wang Foundation
Curtis L. Carlson Family Foundation
Daimler Corporation Fund
Familjen Barbro E. Heinz
Familjen Jan H. Stenbeck
Familjen Jane och Dan Olsson
Familjen Sven Philip-Sörensen
Heimbold Foundation
Oriflame - af Jochnick Foundation
SAP AG
Skandia
TeliaSonera AB