Childhoods Advisory Board

Childhoods Advisory Board är en utomstående expertgrupp som hjälper till med bedömningen av projektansökningar.

Inom Childhoods Advisory Board finns personer med kunskap från internationellt utvecklingsarbete, forskning och metodutveckling gällande psykosocialt stöd till utsatta barn och familjer samt mänskliga rättigheter.

Medlemmarna i Advisory Board läser igenom alla inkomna ansökningar. Därefter träffas gruppen tillsammans med Childhoods projekthandläggare för att diskutera igenom varje ansökan och lämna en rekommendation om beslut till styrelsen.

Childhoods Advisory Board 2014

Anders Nyman, leg. psykolog och psykoterapeut, sakkunnig i frågor som gäller sexuella övergrepp mot barn, utredare vanvårdsutredningen.

Fredric Larsson, statsvetare med särskild kompetens kring migration och människohandel. Östeuropakompetens.

Viveca Urwitz, socionom, specialiserad på folkhälsa och sexuell och reproduktiv hälsa. Asien- och Sverigekompetens.

Tryggve Balldin, socionom och leg. psykoterapeut. Särskild kompetens inom evidensbaserade metoder för socialt arbete med barn och familjer. Erfarenheter från Östeuropa, Sydafrika och Sverige.

Malin Dahlberg Markstedt, jurist, specialiserad på barns rättigheter, lång erfarenhet från en rad svenska myndigheter och barnrättsorganisationer.

Leah Richardson, internationell folkhälso- och nutritionskonsult, har arbetat på FN och i flera internationella biståndsorganisationer.