Barn utsatta för övergrepp

Childhoods mål är att inga barn ska behöva utsättas för övergrepp. Därför arbetar vi så mycket som möjligt med förebyggande insatser.

Vad innebär barn som utsatts eller riskerar att utsättas för övergrepp?

När Childhood talar om övergrepp syftar vi på övergrepp i en bred mening. Övergrepp innefattar fysiska, psykologiska och sexuella övergrepp mot barn. Det kan också handla om att barns grundläggande behov försummas, vilket i sin tur riskerar att skada barnets utveckling och dess fysiska, mentala och emotionella hälsa.

Vad gör Childhood?

Childhoods stöd går både till projekt som arbetar med förebyggande åtgärder, samt till att stödja barn som utsatts för övergrepp. 

För att förebygga övergrepp mot barn är det viktigt att stödja tidiga insatser som motarbetar vanvård och olika former av övergrepp. Det arbetet kan inte isoleras, utan genomsyrar alla Childhoods målgrupper. Det kan till exempel vara stöd till familjer i riskzonen och arbete för att stärka barn och ungas självkänsla. Att öka kunskapen och medvetenheten om övergrepp och barnets rättigheter är viktigt både bland barn, föräldrar och andra vuxna som på olika sätt kommer i kontakt med barn.

Barn som redan utsatts för övergrepp behöver få behandling och hjälp med att bearbeta övergreppen. Childhood finansierar bland annat projekt som ger utsatta barn behandling, terapi och ett alternativt boende när det inte är till barnets bästa att bo kvar hemma. Det kan också vara stöd för att stödja barn i rättsprocessen, ett arbete som ofta handlar om att alla involverade ska ha kunskap om barnets rättigheter och barnets bästa.

Vad är målet med Childhoods arbete för barn som utsatts eller riskerar att utsättas för övergrepp?

Childhoods mål är att inga barn ska behöva utsättas för övergrepp. Därför arbetar vi så mycket som möjligt med förebyggande insatser. När det gäller de barn som redan utsatts för övergrepp är vårt mål att de ska få behandling och hjälp med att bearbeta övergreppen.

 Så har Childhoods stöd hjälpt barn utsatta för övergrepp

Natasha fick stöd från Ponimanie