Barn i samhällets vård

Vårt mål är att inga barn ska behöva växa upp på barnhem utan att alla barn ska få växa upp i en familjelik miljö.

Vad innebär barn i samhällets vård?

Childhoods målgrupp barn i samhällets vård handlar om barn som av olika skäl inte kan bo kvar med sina familjer. Det kan t.ex. bero på sjukdom, fattigdom, missbruk eller att barnet behandlas illa i familjen och att samhället därför behöver träda in och placera barnet i en annan familj eller på institution
 

Vad gör Childhood?

Childhoods stöd inom det här området går till projekt som arbetar för att förhindra att barn placeras på olika typer av barnhem (förutom i de fall då det är absolut nödvändigt och till barnets bästa). Därför går Childhoods stöd bland annat till projekt som arbetar för att stödja familjer i utsatthet så att barnen inte behöver skiljas från sin ursprungsfamilj och släkt i onödan samt till projekt som jobbar för att återförena splittrade familjer. Vi stödjer också utvecklingen av familjevård för att ge fler barn möjligheter att växa upp med en familj. Childhood arbetar också för att förändra attityderna till institutionsvård och öka kunskapen om att den formen av omvårdnad inte är bra för barn, i synnerhet för små barn

Ungdomar som vuxit upp på institutioner eller i fosterfamiljer behöver också stöd när de ska ta steget ut i vuxenlivet och klara sig själva. Utan nätverk och stöd runt sig hamnar de ofta i kriminalitet, arbetslöshet och missbruk och får svårt att skaffa bostad och arbete. På många sätt går Childhoods målgrupper ihop; unga vuxna som vuxit upp på institution skaffar till exempel ofta barn tidigt som i sin tur ofta placeras i samhällets vård. Att stödja familjer där föräldrarna vuxit upp på institution är därför otroligt viktigt.

Vad är målet med Childhoods arbete för barn i samhällets vård?

Generellt sett är det bästa för ett barn att få växa upp i sin egen familj. Men det finns situationer när det är bättre för barnet att hitta ett annat alternativ. I det läget finns det ingen perfekt utväg. Forskning och erfarenhet visar dock att det bästa alternativet oftast är att barnet får bo i en familjelik miljö så nära sitt ursprung som möjligt. Vårt mål är att inga barn ska behöva växa upp på institution utan att alla barn ska få växa upp i en familjelik miljö.

Så har Childhoods stöd hjälpt barn i samhällets vård